ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
Superior Room
ปราสาทเมืองสิงห์
ปราสาทเมืองสิงห์นั้นตั้งอยู่ ณ บริเวณ ริมน้ำทางทิศเหนือของแม่น้ำแควน้อย
Superior Room
วัดป่าหลวงตาบัว
วัดที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจ อย่างมาก สัมผัสเสือแบบใกล้ชิดได้ที่นี่
 
Superior Room
ช่องเขาขาด
ช่องเขาขาด เป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับ การสร้างทางรถไฟสายมรณะ
Superior Room
สุสานทหารสัมพันธมิตร
เป็นที่บรรจุกระดูกของเชลยศึกที่สร้าง ทางรถไฟสายมรณะในสมัยสงครามโลก
 
Superior Room
พร้อมมิตรสตูดิโอ
พร้อมมิตรสตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์เรื่อง นเรศวร
Superior Room
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
สร้างขึ้นโดยเชลยศึกในช่วงสมัยสงคราม
โลกครั้งที่ 2 โดยทางกองทัพญี่ปุ่น
 
 
 
 
โรงแรม ริเวอร์แคว ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร: 034 513 348-9, 034 510 111 แฟกซ์: 034 511 269
อีเมล์: rkhk@riverkwai.co.th